o j

Welkomstbijeenkomst nieuwe bewoners Vreewijk

Datum: 23-03-2016
Tijd: 18.30-21.00
Locatie: De Brink, Dreef 71

De nieuwe bewoners van Vreewijk die het afgelopen jaar in Vreewijk kwamen wonen zijn uitgenodigd voor een Welkomstbijeenkomst op 23 Maart in de Brink, Dreef 71. Alle nieuwe bewoners kregen hiervoor een persoonlijke uitnodiging thuisgestuurd.
De welkomstbijeenkomst gaat uit van de gemeente, Havensteder, Ondernemend Vreewijk en het Trefpunt. Die avond maken nieuwe bewoners kennis met andere bewoners, verenigingen, clubs en ondernemers. Ingewijden vertellen over activiteiten in de wijk, waar men kan sporten, waar de kinderen het leukst kunnen spelen en waar welke informatie te vinden is. De bedoeling van de avond is dat bewoners Vreewijk nog beter leren kennen.

De avond begint om 18.30u met een inloop en duurt tot 21.00u. Bewoners konden zich hiervoor persoonlijk aanmelden via Het Trefpunt, Dreef 83a.