o j

Vreewijk wordt steeds duurzamer

In twee Vreewijkse buurten, de Weimansweg/Reigerpad en buurt 9 voert Havensteder een pilot uit van het Europese duurzaamheidsprogramma TRIME.

TRIME stimuleert bewoners om hun energieverbruik te verlagen door hun gedrag te veranderen. Het uiteindelijke doel is negen procent minder energieverbruik in 2017. Met de training van een aantal ambassadeurs is dit doel een stapje dichterbij. TRIME werkt met deelnemers en ambassadeurs. Deelnemers zijn bewoners die meewerken aan het programma door bewuster met energie om te gaan. Ze houden gedurende 6 maanden hun meterstanden bij. Op die manier wordt onderzocht of de doelstelling behaald wordt. De ambassadeurs begeleiden die bewoners hierin. “Ambassadeur ben je niet zomaar”, zegt Esther Holtman van NOA Cursussen. Samen met het Rotterdams Milieu Centrum (RMC) traint zij de ambassadeurs in het begeleiden van deelnemers.

TRAININGEN
Esther vervolgt: “In vier trainingen maken we de ambassadeurs wegwijs in de wereld van onder meer de HR-ketels, duurzame ventilatiesystemen en slimme meters. Voor die trainingen heb ik een handboek opgesteld met handige tips en trucs. Ook maken we gebruik van een koffer met allerlei handige producten om je energieverbruik te verlagen. Bijvoorbeeld radiatorfolie of een zandloper voor in de douche. Verder leren we de ambassadeurs hoe ze de deelnemers op een positieve manier aanspreken, enthousiasmeren en monitoren. Een van de trainingen gaat bijvoorbeeld over het creëren van sociale cohesie.”

 

Foto Esther Holtman TRIME

THEORIE EN PRAKTIJK
De eerste sessie van vier trainingen is inmiddels achter de rug. Esther kijkt er tevreden op terug: “De trainingen boden een goede mix van inhoudelijke informatie en praktijkoefeningen. De inhoudelijke informatie kwam van het RMC en mijzelf, maar ook van gastsprekers als Havensteder en installatiebedrijven Giesbers en Energiewacht. Bij de praktijkopdrachten moet je denken aan presenteren van eigen ervaringen.” Eind november sloten Esther en het RMC de sessie af. De uitreiking van de certificaten heeft inmiddels ook plaatsgevonden.

POSITIEVE LIJN
Op de vraag wat de vervolgstap is, antwoordt Esther: “Met het certificaat op zak kunnen de ambassadeurs in de wijk aan de slag: ze gaan met bewoners uit de aangewezen straten in gesprek om hun kennis over te dragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten, waarbij de ambassadeurs en deelnemers ideeën uitwisselen. In januari 2016 zet ik het trainingsprogramma voort met een nieuwe sessie, onder de vlag van TRIME. Er is veel belangstelling voor het programma, maar we kunnen nog wel wat ambassadeurs en deelnemers gebruiken. Wat ik verwacht van het vervolgtraject? Als we de positieve lijn van nu doorzetten, kunnen we die negen procent minder energieverbruik zeker halen!”

DEELNEMER OF AMBASSADEUR WORDEN?
Wilt u bijdragen aan het duurzaamheidsprogramma van TRIME in Vreewijk? Meldt u zich dan aan als deelnemer of ambassadeur!

Neem contact op met Marije Braakman op telefoonnummer 010 890 25 25 of via e-mail: marije.braakman@havensteder.nl