o j

Ik heb een goed idee

Niemand kent de wijk zo goed als de eigen bewoners. Met uw idee kunt u de wijk verder helpen. De gemeente en Havensteder stimuleren deze initiatieven.

U kunt bij een van onderstaande organisaties terecht om uw idee uit te werken. Zij geven u informatie en ondersteunen bij de uitvoering. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen met goede contacten en adviseren u bij de aanvraag van een budget.

 • Cultuurscout Feijenoord
  Roelof Kok is cultuurscout in Vreewijk. Hij ondersteunt initiatieven op het gebied van kunst of cultuur vanuit bewoners, kunstenaars en organisaties. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06 34 777 153 of e-mailadres feijenoord@cultuurscouts.com .
 • Gebiedsnetwerker Feijenoord
  Vanuit de gemeente Rotterdam is gebiedsnetwerker Fred Hoeksema actief in Vreewijk. Hij maakt onderdeel uit van de gebiedscommissie Feijenoord. Met initiatieven kunt u bij hem terecht voor ondersteuning vanuit de gemeente. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06 22 726 326 of e-mailadres fp.hoeksema@rotterdam.nl .
 • Participatiemakelaar Dock
  Dock is een organisatie die met verschillende lokaal betrokken partijen aan de wijk werkt. Met initiatieven kunt u bij de participatiemakelaar Paul van Rijswijk terecht. Hij richt zich in Vreewijk op de ondersteuning van bewonersinitiatieven en het programma Dock Helpt. Met Dock Helpt faciliteert Dock Feijenoord bewoners in het ondersteunen van elkaar bij diverse hulpvragen. Als u een hulpvraag heeft (bijvoorbeeld boodschappenhulp, maatje tegen eenzaamheid, kleine klusjes in huis) kan u contact opnemen met Paul. Voor ondersteuning bij bewonersinitiatieven houdt Paul elke woensdag ochtend spreekuur in de Brink. Als u een initiatief heeft, kun u tijdens het spreekuur terecht bij Paul. Ook kunt u hem persoonlijk benaderen. Paul is te bereiken op het telefoonnummer 010 485 1897 of op het e-mailadres pvrijswijk@dock.nl.

Als u een budget nodig heeft voor uw initiatief, kunt u uw voorstel indienen bij onderstaande organisaties:

 • Opzoomer Mee
  Opzoomer Mee is een organisatie die sinds eind jaren 80 al bestaat. Van oorsprong zet zij zich in voor het opfleuren van straten in Rotterdam. Opzoomer Mee ondersteunt in de aanvraag van budget voor bewonersinitiatieven onder de 10.000 euro. De gebiedscommissie beoordeelt de aanvraag. Verder biedt Opzoomer Mee inhoudelijke ondersteuning bij bewonersinitiatieven en heeft zij bepaalde budgetpotjes. Op de website (hier – http://www.opzoomermee.nl/bewonersidee/bi-007.html#.VP6-D_mG-0U ) staat nog een extra overzicht met andere fondsen op stads- en landelijk niveau waar men budget aan kan vragen.
 • Gebiedscommissie Feijenoord
  De gebiedscommissie Feijenoord bestaat uit vijftien gebiedscommissieleden en vertegenwoordigt bewoners bij de gemeente. Zij adviseert het stadsbestuur en betrekt op allerlei manieren bewoners bij hun wijk. Voor bewonersinitiatieven heeft zij een budget beschikbaar. Heeft u een initiatief waarvoor u een budget onder de 10.000 euro nodig heeft? Dan kunt u terecht bij de gebiedscommissie. De aanvraag en uitvoering kan worden ondersteund door Opzoomer Mee.
 • Platform Vreewijk
  Platform Vreewijk is een samenwerking tussen de Huurdersvereniging Vreewijk, Bewonersorganisatie Vreewijk, Tuinenkeuringscommissie, Ondernemend Vreewijk en Havensteder. De samenwerking richt zich op leefbaarheid en veiligheid in Vreewijk. Heeft u een budget nodig voor een initiatief met betrekking tot leefbaarheid en/of veiligheid, dan kunt u bij het Platform Vreewijk terecht. Uw aanvraag kunt u indienen bij voorzitter André van Well. Hij is te bereiken op e-mailadres avwell@gmail.com .
 • Havensteder en Huurderskoepel De Brug
  Met het initiatief ‘Van ergernis naar plezier’ zetten Havensteder en Huurderskoepel De Brug in op verbetering van de wijk. De verbetering wordt ingezet aan de hand van de grootste ergernissen van bewoners. Jaarlijks staat een half miljoen euro beschikbaar voor initiatieven om te grootste ergernissen aan te pakken. In Vreewijk werd hiermee in 2014 een tuinenproject uitgevoerd.

Film: Run, Fatboy, Run – woensdag 29 maart

Jazz in Vreewijk zondag 12 maart in Het Witte Paard

Buurtbord in Vreewijk

24 september: Landelijke burendag

Film: Lang en Gelukkig op Koningsdag

Welkomstbijeenkomst nieuwe bewoners Vreewijk

evenementen
De nieuwe bewoners van Vreewijk die het afgelopen jaar in Vreewijk kwamen wonen zijn uitgenodigd voor een Welkomstbijeenkomst op 23 Maart in de Brink, Dreef 71. Alle nieuwe bewoners kregen hiervoor een persoonlijke uitnodiging thuisgestuurd.