o j

Herstel berichtgeving

Eerder werd op de website Vreewijk Verder aangegeven dat er een valse brief in omloop was van de firma ‘Vreewijk’. Het blijkt om een brief te gaan van een bedrijf dat wel is ingeschakeld door uitvoerder Dura Vermeer bouw Heyma.

Bewoners van het Reigerpad en de Weimansweg ontvangen een brief namens Deurenfabriek van der Plas BV. Dit bedrijf komt binnen zaken opmeten en bekijken. De onduidelijkheid is ontstaan door het ontbreken van het Vreewijk Verder logo.

Staan er mensen voor uw deur die binnen willen voor werkzaamheden? Dan mag u altijd om legitimatie vragen. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met Lizzy van Gelder, sociaal begeleider van Havensteder. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010 890 25 25. Tussen 7.00u en 16.00u kunt u André van Eeden van Dura Vermeer bouw Heyma bereiken via telefoonnummer 010 45 23 667.