o j

disclaimer

1. De op deze website getoonde informatie wordt door Natuurlijk Vreewijk met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Natuurlijk Vreewijk verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door alle deelnemende organisaties en ondernemers worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Natuurlijk Vreewijk en haar deelnemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

2. Hoewel de partijen van Natuurlijk Vreewijk alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

3. Verwijzingen naar sites die niet door Natuurlijk Vreewijk worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Zij kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot die sites wordt afgewezen.

 

© 2014 Natuurlijk Vreewijk
Teksten en afbeeldingen op deze site mogen alleen worden overgenomen na schriftelijke toestemming van de eigenaar ervan.