o j

Betrokken bewoners

Dé Vreewijker? Als je het vraagt aan bewoners die hier al lang wonen dan is dé Vreewijker betrokken. Betrokken bij de buren en de mensen die hulp nodig hebben. De relaties in de wijk zijn belangrijk. Veel initiatieven komen dan ook van buurtbewoners zelf.

Er zijn ook professionele organisaties in de wijk actief. Zij dragen bij aan een leefbare en veilige wijk. Dit doen zij onder meer door de organisatie van activiteiten en het ondersteunen van bewoners bij initiatieven.

Vanuit de eigen invalshoek, of samen met elkaar, er zijn dus veel initiatieven in Vreewijk voor het ontmoeten van elkaar. Op deze pagina staat een overzicht van de organisaties en bewonersinitiatieven.

Heeft u zelf een goed idee? Op de pagina ‘ik heb een goed idee’ staat uitleg over de organisaties die u verder kunnen helpen.

Bewonersinitiatieven

 • Bewonersorganisatie Vreewijk (BOV)
  De Bewonersorganisatie Vreewijk (BOV) behartigt de belangen van alle bewoners in Vreewijk. Ook geeft het BOV de krant de “De Vreewijker” uit. U kunt BOV persoonlijk bereiken via het Trefpunt, gevestigd in het Vreewijkhuis (Dreef 83a).
 • Huurdersvereniging Vreewijk (HVV)
  De Huurdersvereniging Vreewijk (HVV) bestaat uit een groep bewoners. Zij behartigen belangen vanuit alle bewoners in de wijk. Dit gebeurt met name richting Havensteder.
 • Tuinen Keuringscommissie (TKC)
  De Tuinen Keuringscommissie streeft naar behoud van het groenen karakter van tuindorp Vreewijk. Jaarlijks voeren zij een tuinenkeuring uit. Onder andere de mooiste tuin krijgt dan een prijs.
 • Ondernemend Vreewijk
  Ondernemend Vreewijk is een organisatie van ondernemers uit de wijk. Zij maken zich sterk voor de belangen en positie van ondernemers in de wijk. Ongeveer vier keer per jaar organiseert OV de seizoens/UIT markten. OV heeft verder de stichting Vreewijk Cultuur opgericht.
 • Educatieve tuin De Enk
  De educatieve tuin de Enk geeft tuinlessen en organiseert activiteiten rondom de natuur.
 • Museumwoning
  De museumwoning heeft de oorspronkelijke inrichting van een Vreewijks huis. U kunt dus de sfeer van vroeger proeven. Daarnaast leert u hier over de geschiedenis van de wijk. De woning is gratis te bezichtigen.
 • Vereniging Wijkbus Lombardijen/Vreewijk
  Busdienst onderhouden door vrijwilligers voor 55+ers en voor mindervaliden/rolstoelgebruikers van alle leeftijden.
 • Vredeskerk
  De Vredeskerk heeft naast kerkdiensten een bredere functie in de wijk. Zo organiseert de kerk diverse activiteiten, geeft zij ruimte aan een muziekpodium en is hier de voedselbank gevestigd.
 • Vreewijk Cultuur
  De Stichting Vreewijk Cultuur heeft als doel “door middel van kunst en cultuur de mensen in Vreewijk samen te brengen, het aanbod van kunst en cultuur in de wijk te bewaren en waar mogelijk, uit te breiden”.
 • Gehandicapten Platform Obstakel (GPV)
  Stichting Gehandicapten Platform Obstakel zet zich in voor gehandicapten. Zij geeft informatie en zet zich in voor verbetering van de toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving. De stichting is bereikbaar op telefoonnummer 010-341 8945 en e-mailadres gpf@bov-rotterdam.nl .
 • VVE nieuwe Dalenbuurt
  Vereniging van eigenaren van de Nieuwe Dalenbuurt.

Professionele organisaties

 • Wijkcentrum de Brink
  In Wijkcentrum de Brink vinden maatschappelijke activiteiten plaats voor jeugd en volwassenen. WMO Radar verhuurt in dit gebouw ruimtes voor diverse activiteiten, zoals vergaderingen, cursussen en sportlessen.
 • Wijkcentrum de Klup
  Wijkcentrum de Klup is een multifunctioneel centrum waar verschillende activiteiten plaatsvinden. WMO Radar verhuurt hier ruimtes voor verschillende doeleinden zoals vergaderen en kookcursussen.
 • Thuis op Straat (TOS)
  Stichting Thuis Op Straat (TOS) zet zich in voor een prettig en veilig leef- en speelklimaat in Rotterdamse wijken. Dit doet zij door de organisatie van activiteiten voor de jeugd waarbij buurtbewoners actief betrokken worden.
 • Buurtbemiddeling
  Buurtbemiddeling is een onafhankelijke en professionele organisatie. Zij bemiddelt bij conflicten, problemen of ruzies tussen buren. Op het moment dat onderling overleg geen oplossing levert, wordt buurtbemiddeling ingeschakeld. Voor huurders van Havensteder is buurtbemiddeling gratis.
 • Buurt- en Speeltuinwerk (BSW)
  Buurt- en Speeltuinwerk (BSW) biedt ondersteuning en advies aan Rotterdamse speeltuinverenigingen, uitleenservice van materialen voor kinderactiviteiten en cursussen voor medewerkers en betrokkenen van speeltuinverenigingen.
 • Inloophuis ‘de boei’
  Inloophuis ‘de boei’ is er voor kankerpatiënten en mensen die te maken hebben met kanker. Ze bieden ondersteuning en organiseren diverse activiteiten.
 • Laurens
  Laurens biedt zorg in de buurt voor mensen met een zorgbehoefte. Bij Laurens kan men zelfstandig of verzorgd wonen. Naast de zorgtaak zet Laurens in op het bevorderen van sociale contacten en deelname aan (maatschappelijke) activiteiten van haar cliënten. Ook organiseert zij zelf activiteiten. Met het project ‘Even Buurten’ biedt Laurens ouderen in Rotterdam ondersteuning waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Film: Run, Fatboy, Run – woensdag 29 maart

Jazz in Vreewijk zondag 12 maart in Het Witte Paard

Buurtbord in Vreewijk

24 september: Landelijke burendag

Film: Lang en Gelukkig op Koningsdag

Welkomstbijeenkomst nieuwe bewoners Vreewijk

evenementen
De nieuwe bewoners van Vreewijk die het afgelopen jaar in Vreewijk kwamen wonen zijn uitgenodigd voor een Welkomstbijeenkomst op 23 Maart in de Brink, Dreef 71. Alle nieuwe bewoners kregen hiervoor een persoonlijke uitnodiging thuisgestuurd.