o j

Tuindorp Vreewijk viert het geloof in vrede tijdens jubileumjaar

In de naam ‘Geloven in Vrede’ zit een dubbele betekenis, namelijk het in vrede willen blijven geloven en verschillende geloven, religies en gemeenschappen die met elkaar in vrede leven. Deze dubbele betekenis is in lijn met de naamgeving van de stichters van het tuindorp: Vreewijk. Hiermee gaven zij hun oprechte wens naar vrede aan, middenin de Eerste Wereldoorlog. De belangrijkste architect van het tuindorp en ontwerper van de Vredeskerk, de heer Granpré Molière, schreef over “het natuurlijk recht van elk gezin op een stukje van de gemeenschappelijke aarde.”

Programma
De volgende geloofsgemeenschappen leveren op hun eigen manier een bijdrage aan de viering van Geloven in Vrede: de Protestants-Christelijke, Servisch-Orthodoxe, Moslim, Hindoestaanse, Joodse en de Rooms-Katholieke gemeenschap.

Iedereen is van harte welkom bij deze viering: bewoners van Vreewijk, leden van de deelnemende geloofsgemeenschappen en mensen met een ander geloof of overtuiging. Een speciale uitnodiging gaat uit naar vluchtelingen die een veilig verblijf hebben gevonden in Rotterdam(-Zuid) en Tuindorp Vreewijk. De viering duurt ongeveer tot 15.30 uur, is gratis toegankelijk en wordt afgesloten met een eenvoudige gezamenlijke maaltijd.